Karl Marx Kimdir ?

Sosyalist düşüncenin en önemli filozoflarından biri olan Karl Marx,5 Mayıs 1818 yılında Almanya’nın Trier kasabasında dünyaya geldi.Orta öğrenimini doğduğu kasaba olan Trier’de gören Karl Marx Bonn ve Berlin üniversitelerinde hukuk eğitimi aldı.Üniversite öğrenimi gördüğü sırada tarih ve felsefeye ilgi duymaya başladı.1841 yılında hazırlamış olduğu Demokritos’un ve Epikurus’un Doğa Felsefelerinin Farklılıkları adlı  doktora tezinde maddelik bakımından eleştirilerini belirtmiştir.

Sol Hegelcilere katılıp,Bauer kardeşlerle dostluk kuran Karl Marx,1842 yılında radikal burjuvalar tarafından kurulan Rheinische Zeitung gazetesinde yazı işleri yöneticiliği yapmıştır.1843 yılında çocukluk arkadaşı olan Jenny von Westphalen dünya evine girmiştir.Yazı işleri yöneticiliği yaptığı gazete 1843 yılında kapandıktan sonra Paris’e yerleşmiştir.Karl Marx 1844 yılında Fransız-Alman Yıllıkları isminde bir dergiye yayınlamaya başladı.Tek sayılık bu dergide Yahudi Sorunu isimli makalesiyle siyasal savaşım konusundaki fikirlerini ilk kez beyan etmiştir.Aynı yıl Engels ile dostluk kurmaya başladı.

Engels ile ortak olarak yazdıkları ilk makalede (Kutsal Aile,1845) tarih felsefesini materyalist görüş bakımından eleştirmiştir.1845 yılında Vorwarts gazetesinde bulunan yazı kurulu üyeleriyle birlikte Brüksel’e sürülmüştür.Brüksel’e yerleştikten birkaç ay sonra Engels’in yanına gelmesiyle ortaklaşa yazmış oldukları ikinci eser olan Feuerbach Üzeribe Savlar-1845 ve üçüncüsü olan Alman İdeolojisi 1846 makalelei yayımlamıştır.

Sadece kuramsal çalışmalar üzerine gitmeyip,aynı zamanda sosyalist işçiler ve Alman göçmenlerle ilişkilerini güçlendirdi.Daha sonrasında ise Alman İşçiler Derneği’ni kurdu.Komünistler Birliği’nin isteği üzerine Karl Marx ve Engels Komünist Manifestosu’nu hazırladı.

Karl Marx 1848 yılında İhtilal çıkınca Belçika’dan sınır dışı edildi.Buradan sınır dışı edilince Köln’e yerleşerek Neue Rheinische Zeitung isimli gazeteyi çıkarmaya başladı.Yayınlamış olduğu bu gazete genellikle işçilere yönelik makaleler yazan bir gacete idi.

Burada da fazla kalamayan Karl Marx Almanya’dan Fransa’ya sınır dışı edildi.Fransa’a kalmayıp 1849 yılında yaşamının geri kalan kısmını geçireceği yer olan Londra’ya yerleşti.Londra’da çok zor yıllar geçiren Karl Marx bu esnada iktisat incelemelerine ağırlık verdi.Yapmış olduğu bu incelemeler sonucunda Karl Marx’ın temel eseri olan ‘’Kapital’’i hazırlamaya başladı.1851 ve 1861 yılları arasında New York Daily Tribune gazetesinin Avrupa muhabirliğini yaptı.

Karl Marx 1864 yılında kurulan Uluslararası İşçiler Derneği’nin kurucuları arasında yer almaktadır.1867 yılında 1.Enternasyonel’in açılış konuşmasını ve tüzüğünü hazırlayan Karl Marx aynı dönemde temel eseri olan Kapital’in birinci baskısını Almanya’da yayın hayatına sunmuştur.Kızını görmek için gittiği Fransa’da Paris Komünü’ne tanıklık etmiştir.Buradan ayrılıp İngiltere’ye geri döndüğünde1871 yılında  Fransa’da İç Savaş adlı eseriyle devrim denemesini değerlendirmiştir.

Dühring’e karşı kalem tartışmasında Engels’i destekleyerek 1878 yılında Anti-Dühring’i  yazmaya Engels ile birlikte başlamıştır.Bu çalışma sırasında hastalanan Karl Marx,çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı ve 14 Mart 1883 yılında Londra’da yaşam mücadelesini kaybetmiştir.

Karl Marx’ın baş yapıtı olan Das Kapital 2008 yılında FranFurt’ta düzenlenen kitap fuarında en çok satılan kitaplar listesinin en başında yer almıştır.Ayrıca 2009 yılında BBC tarafından düzenlenen ‘Bin Yılın En Büyük Düşünürü’’ isimli internet anketinde ilk sırada yer almıştır.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here