Mısır Sanatı Nedir? Özellikleri ve Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Mısır Sanatı Nedir? Özellikleri ve Hakkında Kısa Bilgiler

Mısır sanatı yaklaşık olarak İ.Ö. 4000 yıllarından İ.Ö 300 yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür. İskender’in fethinden sonra Yunan Sanatı’nın etkisinde kaldığı görülür. Mısır sanatının gelişim süreci başlıca sekiz dönemde ele alınır. Bu, Hanedanlar Öncesi Dönem (İ.Ö. 4.binyıl) ile başlayıp Geç Dönem (İ.Ö. 1085-332) ile sona erecek uzun bir süreçtir.

Mısır sanatının tüm dallarında göze çarpan şey yaratıcılık değil, son derece tutucu bir anlayış ile gerçekleştirilen tekrarcılık ve sürekliliktir. Belli bir üslubun, tüm yönleri ile binlerce yıl boyunca gözle görülür hiçbir değişim göstermeksizin devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Sanatçılların, ürettikleri eserlere kendilerinden bir şey katması söz konusu değildir.

Resim ve heykelde, insan ve hayvan betimlemelerinin ağırlık taşıdığı görülür. İnsanlar idealleştirilerek, her zaman genç ve güçlü kaslara sahip bir görünümde verilmiştir. Firavun ve ailesi ile halktan insanlar aynı sahnede yer almamış, bellibir hiyararşi uygulanmıştır. Soylularla halktan insanların betimlemelerinde bile farklılıklar görülmektedir. Bu gerçekler sınıflar arasındaki uçurumun derinleşmesinin belgeleri olarak karşımızda durmaktadır.

Mobilya ve küçük eşya yapmının geliştiği, kakma ve vernikleme gibi tekniklerin kullanılmış olduğu görülür. Camdan boncuk ve vazo yapımının yaygın olduğu, seramik alanında ise en önemli eserlerim Hanedanlar Öncesi Döneme ait olduğu bilinir.

Yapılarda başlangıçta çamur, saz ve ahşap malzeme, ardından da tuğla kullanılmıştır. Taş kullanımı ise Eski Krallık ile birlikte başlar. Mısır sanatının ve insanlık tarihinin en görkemli eserlerinden olan Mısır piramitlerinin standart bir mezar haline dönüşmesi Eski ve Orta Krallık Döneminde olmuştur. Başlangıçta yalnızca hanedan üyeleri için yapılırken zamanla diğer insanlar için de yapılmaya başlanmıştır.

Yorum yapın