Nevruz Nedir ? Ne Zaman Kutlanır ? Nevruz Hakkında Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Nevruz Nedir ? Ne Zaman Kutlanır ? Nevruz Hakkında Bilgiler

Anadolu’da ‘’ Sultan – i Nevruz ‘’ , ‘’ Nevruz Sultan ‘’ , ‘’ Mart Dokuzu ‘’ ve ‘’ Mart Bozumu ‘’ gibi adlarla bilinen Nevruz bayramı halen Türk toplumu içinde canlılığını sürdürmektedir. Nevruz kelimesi Farsça ‘’ yeni ‘’ anlamına gelen ‘’ nev ‘’ ve ‘’ gün ‘’ anlamına gelen ‘’ ruz ‘’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve ‘’ yeni gün ‘’ manası taşır. Eski İran takvimine göre yılın ilk günüdür ve bu gün ilk baharın başlangıcı sayılır. Ayrıca Güneş 21 Mart’a kadar güney yarım küreye daha çok ışık ve ısı verirken, bu tarihten itibaren kuzey yarım küreye daha çok ısı vermeye başlar. Bu nedenle kuzey yarım kürede ısının artmasıyla tabiatta yeniden canlanma yaşanmaya başlar.

Osmanlı döneminde Nevruz günü özel kutlamalarla yaşanan önemli bir gün olmuştur. Bu günlerde padişahlara ‘’ Nevruziye ‘’ adı verilen kasideler sunulmuş; bunlarda ağaçların yeşermesi, çiçeklerin açması, havanın ısınması gibi konulara yer verilmiştir. Nevruziye adı verilen macun, Persler zamanında Nevruz günlerinde doktorların toplanarak yaptıkları ve bir yıl boyunca hastalıklardan koruyacağına inanılan bir gelenek olmuştur. Zamanla değişime uğrayan bu inanç Nevruz günleri yenen tatlının adı olmuş, hatta Manisa’da 21 Mart’ta halka dağıtılan mesir macunu da bu geleneğin devamı olmuştur.

nevruz bayramı

Türklerde Nevruz’la ilgili rivayete göre, bu gün Türklerin Ergenekon’dan çıktıkları bir kurtuluş günüdür. Bu inançtan ötürü Türkler Nevruz’un ayrı bir yeri vardır ve yeni bir yılın başlangıcı olarak günümüze kadar bayramlarda kutlanmıştır. Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

Yorum yapın