Nuh peygamber kaç yıl yaşadı

Photo of author

By Bilgio.Net

Nuh aleyhisselamın kaç yıl yaşadığı çoğu kişinin kafasında soru işareti olarak kalmıştır. Çünkü onun 950 yıl yaşadığı söylenmektedir. Peki bu doğru mudur , yoksa atmasyon bir bilgi midir ?

Kuranı Kerim’de Ankebut Suresinin 14. Ayeti şu şekildedir:

“Andolsun ki, Nuh’u kavmine gönderdik de içlerinde elli eksik bin (dokuz yüz elli) yıl kaldı, derken zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakalayıverdi.”

Nuh aleyhisselamın 950 yıl yaşadığını eski hikayelerden öğrenseydik belki uydurma derdik. Bu bilgi bir hadis ile gelseydi, acaba uydurma hadislerden biri mi diye şüphe ederdik. Ama Kuranı kerimde yıl belirtilerek 950 yıl yaşadı denilmiştir. Demek ki Nuh peygamber (as) 950 yıl yaşamıştır. Bu bilgiyi Müslüman olan inkar edemez.

Peki bu nasıl olmuştur ? Günümüzde insanlar çok olsa 100-120 sene yaşamaktadırlar. O halde Nuh peygamber nasıl 950 yıl yaşamıştır ?

Kuranı Kerimde birçok peygamberin yaşı hakkında bilgi verilmemişken Nuh nebinin yaşı özellikle yer almıştır. Demek ki bu yaş meselesinin insanlarca araştırılması ve düşünülmesi gerekir.

Bu konuya iki şekilde açıklama getirilmektedir. Birincisi o zamanlardaki takvim yılının daha kısa örneğin şimdinin bir ayı kara bir müddet geçince belki de o zaman 1 yıl sayılıyordu. Bunu destekleyecek bir kanıt yoktur. Çünkü onun kesin olarak ne zaman, nerede yaşadığı bilinmediği gibi günümüzden binlerce yıl önce yaşadığı için o devirde yaşamış insanların iskeletlerine de ulaşmak neredeyse imkansızdır.

İkinci açıklama ise küresel bir felaketten sonra toplu olarak yeryüzünden silinen insanoğlunun genetik havuzunun daraldığı ve Adem (as) dan Nuh (as) a kadar insanlar uzun yaşarken Nuh (as) dan sonra gelen insanların ömürlerinin daha kısa olduğudur.

Bu kulağa mantıklı gelmektedir. Çünkü gen havuzu daralınca insanlar hastalıklara daha kolay yakalanmakta, vücutları daha dayanıksız ve ebat olarak küçük olmaktadır.

Akraba evliliğinden sakat çocuklar olması ve bir ada halkı olan Japonların kısa boylu ve gözlüklü olması buna bir örnektir. Hayvanlarda da durum aynıdır. Cins köpekleri hep birbirine benzer genli köpeklerle çiftleştirerek elde ederler. Buldog, teriyer, fino gibi köpek cinsleri dar bir gen havuzunda sürekli çiftleştirme sonucunda elde edilmiştir.

Ortaya süslü bir köpek çıkmış fakat atalarının yakalanmayacağı hastalıklara kolayca hastalanabilen türler elde edilmiştir. Örneğin cins köpekler kalp krizi, obezite, diş iltihabı gibi sorunları sokak köpeklerine göre daha çok yaşamaktadırlar. Sokak köpeklerinin bu tür sorunları genellikle olmaz ve daha dayanıklıdır.

Öyleyse küresel bir felaket sonucu soyunu yeniden birkaç kişiden devam ettirmek zorunda kalan insanoğlunun ömrü kısalmış olabilir. Adem peygamber de tek kişiydi ama onun genetik modeli şimdiki insanlara göre “süper insan” diyebileceğimiz şekilde hastalıklara dayanıklı ve bünyesi sağlamdı. (Öyle tahmin ediyorum)

Bu iki açıklamaya ilave olarak Nuh peygamberin uzun yaşamasının bir mucize olduğu da söylenebilir. Ömrü, hayatı yaratan Allah’tır. Dilediğini uzun yaşatabilir, insanlar bazı dersler çıkarsınlar diye bunu Kuran’da belirtmiş olabilir. Nitekim teknolojinin ilerlemesiyle insanoğlunun ömrünün yeniden uzayacağı konuşuluyor.

Allah (cc) dileseydi Nuh nebinin yaşını belirtmeyebilirdi. Bu Kur’an’da geçtiğine göre araştırmamız ve düşünmemiz gereken dersler vardır. Tevrat’ta da Nuh’un yaşının 950 olarak geçtiğini belirteyim.

Yorum yapın