Okyanusya ve Avustralya Dinleri Nelerdir? Özellikleri Nelerdir?

Okyanusya ve Avustralya dinlerinin temelinde atalar ve ruhlar dünyasıyla güçlü bağları sağlayan inançlar yatar. Bu ‘’ öbür dünya ‘’ günlük yaşamda her zaman vardır. Okyanusya adalıları, Yeni Zelanda’daki Maoriler ve Avustralya Aborjinleri gibi yerli halkların dinleri son derece değişkendir. Bu bakımdan dünyayı algılayışlarında sadece birkaç temel benzerlik saptanabilir.

Okyanusları Dinleri Hakkında Bilgi

Polinezyalılar temel ‘’ din ‘’ kavramını bilmedikleri gibi, bu dünya ile ‘’ öbür ‘’ manevi dünya arasında bir ayrım yapmazlar. Atalar, ruhlar ve tanrılar günlük yaşamda yer alır e canlılarla birlikte dünyada barınır.

İnsanlar, atalar, tanrılar, hayvanlar ve bitkiler arasında büyülü bir bağın varlığına inanılır. ‘’ Her iki dünya’’ nın bu karşılıklı kaynaşması Polinezyalıların çoğunlukla güçlü hiyerarşik katmanlara dayanan kamu yaşamına güçlü etkilerde bulunur. El işçiliği, sanat, avcılık, balıkçılık, şenlikler ve çarpışmalar gibi insan uğraşlarının hemen hepsi sıkı kurallara ve arınma törenlerine tabidir. Örneğin, bazı yerlerin ancak belirli zamanlarda veya belli kişilerce ziyaret edilmesi gerekir.

Sözlü aktarım geleneği bütün Okyanusya dinlerinin ortak özelliğidir. Anlatılar ve masallar çoğunlukla adaların ve barındıkları insanların kökenini açıklayan yaratılış efsaneleriyle ilgilidir. Tanrılara ve ruhlara saygı bölgeden bölgeye değişir ve her topluluğun yapısıyla ilişkilidir. Eski kabile atalarının çoğu kez ( yaratıcı ) tanrılarla sıkı bir yakınlık içinde olduğuna inanılır. Belli adalarda tanrı-krallara doğrudan tanrı soyundan gelmiş kişiler olarak saygı gösterir. Dağlar ve özellikle yanardağlar gibi olağanüstü doğal yerleri tanrıların yurdu sayma anlayışına sıklıkla rastlanır.

Aborijinlerin Düş Görümü

Avsutralya Yerlileri ezeli ruhlar, atalar ve mitolojik varlıklarla meditasyon ve toplu törenler yoluyla bağlantı kurarlar. Aborijinlerin hayat bakışı dünyanın, bitkilerin, hayvanların ve daha sonra insanların yaratıldığı kadim bir çağı ifade eden ‘’ düş görümü ‘’ inancıyla sıkı bir ilinti içindedir. Düş görünümün şimdiki hayat üzerinde kalıcı etkileri vardır; çünkü ‘’ düş görümü ‘’ sırasında dünyaya inen ruhani varlıkların özel yerlerde bıraktıkları güçlerin varlığı sürmektedir. Ruhani varlıklar ( gökyüzü kahramanları ) düş görümü sırasında insan kültürünün, topluluk yasalarının ve doğayla uyumlu birlikteliğin çerçevesini belirlemiştir. Bunların geçerliliğini koruması nedeniyle, topluluğun bilgi dağarcığını temsil ettiğine inanılan mitler hala önemli sayılır ve sözlü anlatı geleneğiyle aktarılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here