Roma Sanatı Nedir? Özellikleri ve Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Roma Sanatı Nedir? Özellikleri ve Hakkında Kısa Bilgiler

İtalya’da yaklaşık olarak M.Ö. 100 yılında başlayarak tüm Akdeniz çevresinde yaygınlaşan, Geç Antik Dönemle birlikte M.S. 500’lere kadar varlığını sürdüren Roma Sanatı, Yunan Sanatının taklitçiliğini yapmanın ötesinde özellikle mimarlık alanında çok ciddi katkılarda bulunmuştur.

Milat yıllarına gelene kadar büyük ölçüde Etrüsk etkileriyle gelişen Roma mimarlığı, M.S. 1. Yüzyıl içinde yeni bir yönelim içine girmiştir. Yeni yapı türleri (amfi tiyatro, hamam, forum, bazilika, zafer takı, villa), yeni strüktür ve malzemeler kullanan Roma mimarları, Yunan mimarliğinin hemen hemen tek bir sayı tipinden (tapınak) ibaret olan repertuarını geliştirmişlerdir.

Geliştirdikleri yeni plan şemalarının yanı sıra, tonoz, kemer, kubbe gibi yapı elemanlarını da geliştirerek, mimaride gelecek yüzyıllarda izlenecek sanat tarzlarının temellerini atmışlardır. Yeni yapı türleri oluşturmanın dışında Yunanlılardan alınan tiyatro gibi bazı yapı türlerine de yeni plan özellikleri kazandırmışlardır.

Roma heykelinin büyük oranda Yunan heykelinin taklit etme eğilimi taşıdığı görülmekle birlikte özellikle portrelerde ciddi bir farklılaşma vardır. Roma portreleri, Yunan portrelerine oranla çok daha gerçekçi eserlerdir. Ayrıca kabartmalar da özgün eserlerdir. Günümüze ulaşabilen Roma resimleri sadece duvar resimleri ve mozaiklerdir. Mitolojik sahnelerden, günlük yaşam betimlemelerine kadar her türden konunun gerçekçi bir biçimde işlendiği görülmektedir.

Yorum yapın