Sinestezi Hastalığı Nedir ?

Sinestezi hastalığına sahip olan kişiler uyandıkları her sabah kendine has ve değişiktir.Basitçe gazete okurken bile okdukları her bir kelimede gözlerinin önünde bambaşka renkler parlar.Kapı çaldığında çevrelerinde farklı büyüklükte üçgenler görüp,gökkuşağına baktıkları zaman çeşit çeşit sesler duyabilirler.Do Notası çalınca mavi renkler görebilirler.İşte tüm bunlar sanrılar gören birinin değil sinestezi sahibi insanların yaşadıklarıdır.

Kelime anlamına baktığımız zaman Syn (Birlikte) ve Aisthesis ( Algı/His/Duyum) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.Ortaya çıkan Synaistesia kelimesi ”Birleşik his ya da birleşik duyum” olarak tercüme edilir.Kaynak olarak hissizlik,duyu eksikliği anlamına gelen anestezi kelimesiyle aynı temele dayanır.

Tıp sinestezi hastalığını bir algı modalitesi uyarıldığında birden fazla kanalda uyarılma oluşması olarak tanımlar.Metefor,sembolizm kelimeleri gibi çeşitli sanat ürünlerinin tanımlamasında kullanılan sinestezi kelimesinden farklı olarak bu olguyu yaşayan kişiler,kasıtsız ve sürekli olarak oluşan benzetmelerden bahsederler.Kısaca birden fazla algı sistemi aynı nesnelere kendi yorumlarını aynı kuvvette verirler.

Sinestezi sahibi insanlar,örneğin insanları insan olarak değilde görsel-işitsel,tekstürel ve buna benzer bir nesne veya olgu olarak hatırlar ve benimserler.Annesini ılık süt,kardeşini ise bir kedi olarak görebilir yada öyle hatırlayabilir.

Demografi olarak genelde solak ve çift elini kullanan insanlarda ve özellikle kadınlarda görülür.Irsi olduğu düşünülür.Bu kişilerde hafıza fonksiyonları gelişirken,matematiksel ve mekansal algı zayıflar.Sinestezi hastalığı beynin sol yarım küresiyle ilgili ve hipokampüs bezine bağlı bir fonksiyon olduğu düşünülür.İstatiksel olarak çok nadir rastlansa da normal bir beyin fonksiyonudur.Her beyinde gerçekleşen bir sürecin bazı insanlarda bilinç yüzeyine yansımasından kaynaklanır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here