Tuaregler Kimdir ? Özellikleri Nelerdir ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Tuaregler Kimdir ? Özellikleri Nelerdir ?

Tuaregler Cezayir,Libya,Mali ve Nijer arasında geniş bir alanda yaşayan ve Berberi dillerinden bir tanesini konuşan halktır.Sayıları yaklaşık 1,2 milyona ulaşan Tuaregler bağımsız bir siyasi örgütlenmeyede sahitptirler.Tuareg’in anlamı İsamiyet’e dönmekte geciktikleri için ”Tanrı’nın Terk Ettiği” anlamını taşıyan arapça bir kelimedir.

Kuzay Tuaregler genellikle çölde,Güney Tuaregler ise daha çok step ve savanlarda yaşarlar.Kuzeydeki başlıca Tuareg konfederasyonları Ahaggar ve Azcer,güneyde ise Asben,İfora,İtesan,Avellimiden ve Kel Tademaket’tir.Güney Tuaregler zebu ve deve yetiştirir ve bunların bir bölümünü Kuzey Tuareglere satarlar.1970’lerde ve 1980’lerde Moritanya’nın güneyi,Senegal,Nijer,Burkine Faso ve Çad’ı etkisi altına alan kuraklık,Güney Tuareglerin sayısının azalmasına ve hayvancılığa dayalı geleneksel yaşam biçimlerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

Geleneksel Tuareg toplumu,soylular,din adamları,vasallar,zanaatçılar ve eskiden köle emekçilerinden oluşan katmanlara bölünmüştür.Tuaregler geleneksel olarak,kırmızıya boyanmış deri çadırlarda yaşarlar.Günümüzde deri çadır yerine naylon çadırlarda kullanmaktadırlar.Güneyde beşik tonozlu keçe çadırlar yaygındır.

Yetişkin erkekler kadınların yabancıların ve evlilik yoluyla akraba oldukları kişilerin yanında mavi bir peçe takarlar ama bu gelenekler kentleşmeyle birlikte koybolmaya başlamıştır.Tuaregler arasında eski Libyalıların kullandıklarına benzer bir el yazısı varlığını korumaktadır.

Aslen berberi kabilelerine mensup göçmenlerdir.Zahiriye mezhebine mensupturlar ve mezhepleri gereği bir hadiseye dayanarak yüzlerini kapattıkları söylenir.Bazılarına göre ise bunun nedeni kötü ruhların ağızdan girmesini önlemek olarak tabir edilir.Başka rivayetlerde bulunur.Bunlardan bir tanesi duyguların gizli kalmasını düşündüklerinden erkeklerin yüzlerine peçe taktığıdır.Tabii bunun nedeni tamamen coğrafi koşullarla da ilgili olabilir,çöldeki kumlardan dolayı.

Kültürlerine oldukça bağlı,son derece gururlu ve prensip sahibi kişilerdir.Kadınlarını ezmedikleri bilinir.Kız çocuklarına da erkek çocuklarınıda aynı eğitim verilir.Çocuklar soylarını babadan değil anneden alırlar.Kadınlar aile işlerinde etkili bir güce sahiptirler ve tek eşlilik hakimdir.

Yorum yapın