Türkiye’nin Dağları ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Türkiye’nin Dağları ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

Türkiye’nin yeryüzü şekilleri, çok engebeli ve dağlıktır. Bu özelliğini 3. Zamanda Doğu Avrupa Platformu ile Afrika ve Arabistan platformlarının birbirine yaklaşmaları sonucunda kazanmıştır. Bu nedenle, Türkiye’de dağlar, doğu-batı doğrultusunda, sıralar halinde uzanır. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Toros dağları yer alır. Bu dağlar, Avrupa’daki Alpler ile Asya’daki Himalayalar’ı birbirine bağlar. Ülkenin orta kesiminde nispeten yüksek ve kapalı bir havza bulunur. Burada Konya ovası vardır. Doğu Anadolu bölgesinde ise oldukça yüksek platolar yer alır.

Türkiye’nin kuzeyinde, Avrupa’nın Alpidleri dizisinin devamı olan Istranca ve Karadeniz ( Kuzey Anadolu ) sıradağları yer alır. Bu dağlar, Türkiye’nin kuzeybatı sınırında başlar ve kuzeydoğu sınırına kadar devam eder. En batıda yer alan Istranca ( Yıldız ) dağlarının yükseltisi 1031 m’yi bulur. Kuzey Anadolu sıradağları iki sıra halinde uzanmaktadır. Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan sıradağlar, Küre ( 2019 m ), Canik ( 1194 m), Giresun ( 3038 m ), Rize ve Kaçkar ( 3932 m ) dağları ile devam eder. İkinci sıra, kıyı sıradağlarının daha da güneyinde ve iç kısımda yer alırlar. Bu sıradağlar içinde, Köroğlu ( 2499 m ), Ilgaz (2546 m), Çamlıbel, Çimen, Mescit ve Yalnızçam dağları bulunmaktadır.

Türkiye’nin güneyinde Avrupa’nın Dinaridler dizisinin devamı olan Toroslar yer almaktadır. Batı-doğu doğrultusunda uzanan bu dağlık kuşak içerisinde Gölgeli, Katrancık, Beydağları ( 3069 m), Geyik, Bolkar, Aladağ, Tahtalı, Binboğa, Malatya, Akdağ, Muş ve Hakkari dağları bulunmaktadır.

Türkiye’nin iç yörelerinde tortul kökenli dağlar bulunmaktadır. Bu dağların başlıcaları, batıdan doğuya doğru, Ganos, Koru, Samanlı, Kazdağı, Simav, Murat, Şaphane, Tahtalı, Uzunyayla, Tecer, Munzur ( 3293 m ), Muş-Elçiler, Raman, Gaziantep-Karakaş dağlarıdır.

Türkiye’nin faylanma sonucu oluşmuş olan dağlar; Batı Anadolu ve Göller yöresinde bulunmaktadır. Batı-doğu yönünde uzanan ve horstlara tekabül eden Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe dağarı yer almaktadır. Göller yöresinde, göllerin çevresindeki dağlık alanlarda faylanma sonucu oluşmuş dağlardır. Erzurum-Horosan oluğu çevresindeki dağlar da faylanma sonucu oluşmuşturlar. Dumlu, Kargapazarı, Palandöken dağları en tanınmış olanlarıdır.

Türkiye’de özellikleİç ve Doğu Anadolu yörelerinde, volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş olan tek dağ kütleleri bulunmaktadır. İç Anadolu yöresinde; Erciyes ( 3917 m), Melendiz ( 1898 m ), Büyük Hasan Dağı ( 3268 m), Karadağ ( 1819 m ), Doğu Anadolu yöresinde; Nemrut ( 288 m ), Süphan ( 4058 m ), Tendürek ( 3660 m ), Aladağ (3138 m ) ve Türkiye’nin en yüksek dağını oluşturan Ağrı Dağı ( 5137 m ) yer almaktadır.

 

Yorum yapın