Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler

Photo of author

By Bilgio.Net

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler

Günümüz alfabesine gelene kadar, Türkler başlıca dört alfabe kullanmışlardır; Göktürk, Uygur, Arap ve Latin. Fakat tarih boyunca çeşitli ülkelere yayılan ve çok farklı kültürlerle etkileşim içinde olan Türkler, bu dört alfabe dışında başka alfabelerde kullanmışlardır. Ayrıca salt bir alfabenin harfleri olmayan, çeşitli eklemelerle Türklerin kendilerine uyarladıkları alfabeler de olmuştur. Nitekim ‘’ eski yazı ‘’ya da ‘’ Osmanlı Alfabesi ‘’ gerçekte arap kökenli bir alfabedir ve Arap Alfabesi’nin Türkçe’ye uyarlanmış şeklidir. Aynı şekilde günümüzde kullandığımız alfabe de salt Latin Alfabesi değil, Latin kaynaklı ‘’ yeni Türk Alfabesi ‘’ dir.

arap_alfabesi

Göktürk Alfabesi, Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabedir. Göktürkler dönemine ait bu alfabeden günümüze kalan en büyük kanıtlar, Orhun Anıtları’dir. Uygur alfabesi ise, İslam öncesi Türk tarihinin en parlak dönemi olan Uygurlar döneminde kullanlmıştır. Kağıdı ve matbaayı kullanan Uygurlar, kendilerine özgü bir alfabe geliştirmişler ve Göktürkçe’de 38 olan harf sayısını 18’e indirmişler, Arap yazısında olduğu gibi, sağdan sola doğru yazılan ‘’ z ‘’ dışındaki bütün harflerin bitiştirildiği bir alfabe kullanmışlardır.

gokturk_alfabesi

Türklerin İslamiyet’e geçişleriyle birlikte, Arap kökenli bir alfabe kullanılmaya başlamışlardır. Kuran’ı, Hz. Muhammed’in hadislerini ve diğer dini eserleri öğrenme eğilimi, Arap alfabesinin kabulünde başlıca etken olmuştur. Ancak Türkler, Arap alfabesini doğrudan almamışlar, bazı harfler ekleyerek kendi dillerine uyarlamışlardır.

kiri alfabesi

1 Kasım 1928 ‘de kabul edilen yeni Türk harfleriyse, bu Arap kökenli alfabenin yerini almış ve Atatürk’ün inkılaplarından biri olarak tüm ülkede uygulanmıştır. Latince’den alınan bu yeni alfabeyle okuma – yazma öğrenme hızı, eskiye kıyasla süratle artmış ve okur yazar oranı büyük boyutlara ulamıştır. Yeni alfabenin öğretilmesi için açılan ‘’ Millet Mektepleri ‘’ ne başöğretmen olarak Mustafa Kemal öncülük etmiştir.

uygur_alfabesi

Yukarıda bahsettiğimiz dört alfabe ‘’ Göktürk, Uygur, Arap ve Latin ‘’ dışında, Kök Türkçe, Sogd yazısı, Manihai ve Hindistan kökenli Brahmi yazısı, Tibet ve Suriye kökenli Nasturi yazısıyla, Ermeni, Grek ve İbrani alfabelerinin de kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde Türkler arasında kullanılan alfabelerden biri de Kiril, diğer adıyla Slav alfabesidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını elde eden Türki Cumhuriyetler, kendilerine zorla uygulanan Kiril alfabesi’nde kurtulup, Türk alfabesine geçmeye başlamıştır.

 

Yorum yapın