Adenomatoid nodül ile uyumlu ne demek

Photo of author

By Bilgio.Net

Sağlıkla ilgili bir belgede adenomatoid nodül ile uyumlu yazıyorsa bu ne demek ?

Sağlıkla ilgili birkaç terimin cümle içinde kullanılması haline, bu durum hastalar içinde anlamı çözülemeyecek bir bilmeceye dönüşmektedir.

Adenomatoid nodül kavramı genellikle tiroid bezinde meydana gelen kitleler için kullanılmaktadır. Bu kitleler belli bir büyüklüğe ulaşana kadar dışarıdan bakıldığında göze çarpmamaktadırlar. Eğer ileri boyutlara ulaşmadılarsa da bir şikayetlere de neden olmamaktadırlar.

Bu tür kitlelerin tespit edilmesi genellikle tiroid fonksiyonlarının bozulması, tiroid bezinin az veya fazla çalışması neticesinde yaşanan bazı şikayetler üzerine doktora gidilmesiyle veya kitle epey büyüyüp elle hissedilir hale gelince, bunun ne olduğunu anlamak için hastaneye gidilince anlaşılmaktadır.

Adenomatoid nodül nedir ?

Adenomatoid nodül denilince hastanın aklına tümörsü bir yapı gelmelidir. Fakat bu oluşum kötü huylu bir kanser hücresi topluluğundan ziyade yavaş büyüyen ve kanser emareleri göstermeyen bir oluşumdur.

Basite indirgemek gerekirse adenomatoid nodül bir iyi huylu tümör varyasyonudur. Tiroid bezinin içinde bulunan fakat tiroid bezi dokusundan bir miktar farklılaşmış bir dokudur.

Biyopsi sonuçları doğruya çok yakın sonuçlar vermekle beraber yine de incelemeyi yapan tarafından bir açık kapı bırakılmak istenir ve rapora bu bir “adenomatoid nodüldür” şeklinde yazılmaz da “Adenomatoid nodül ile uyumlu” ifadesi konulur. Çünkü bugün adenomatoid nodül kanısı uyandıran bir başkalaşmış hücre topluluğu bir zaman sonra biçim ve alışkanlık değiştirebilir.

Adenomatoid nodül denince hasta bunun iyi huylu bir tümör olduğunu anlamalıdır. Tümörler kendi görev ve biçimlerini kaybetmiş hücre topluluklarıdır. İyi huylu olmaları kanser hücresi olmadıklarını tanımlamak içindir, yoksa tümör faydalı değildir, vücutta bulunmaması daha iyidir.

Bazen bu tür nodüller için bening tanımlaması yapılır. Bu da benzer bir  manaya gelir.

Adenomatoid nodül için ne yapılır ?

Düzenli olarak takip edilir. Bazı adenomatoid nodüller fazla büyümezler, bir negatif etkileri de olmaz. Bu durumda sadece takip edilir.

Bazı nodüller ise zamanla biçim veya fonksiyon değiştirebilirler. Zamanla büyüyebilir, büyüdükçe yutkunmayı, nefes almayı zorlaştırabilirler. Bunlar için gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Adenomatoid nodül tedavisi nasıl yapılır ?

Kişide adenomatoid nodül varsa tiroid hormonları ölçülür. Normalden fazlaysa veya azsa ilaç tedavisi uygulanır. Nodül fazla iriyse veya fonksiyonları zarar verici nitelikte ise ameliyatla alınır.

Yorum yapın