Anemas Zindanları Hakkında Bilgi. Anemas Zindanı Tarihi, Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Blahernai Sarayı’nın kalıntılarından bir diğeri de, Endülüs kökenli Arap bir aileden gelen ve Bizans askeri olan Mikhael Anemas’tan alır adını. 1107 yılında, imparatora suikast yapmayı planlayan asker yakalanıp bu zindana hapsedildi. Komutanlarından birinin suikastı sağda solda dillendirmesinden dolayı planı açığa çıkan Anemas, hapis hayatının sonunda sokaklarda aşağılanarak dolaştırıldıktan sonra saray civarında bulunan ‘’ Bronz Eller ‘’ heykeline varmadan az önce imparatorun entelektüel kızı Anna Komnenos tarafında, kör edilmekten ve mahkumiyetten kurtardı. Bronz Eller, suçlunun cezasını çekmeden önce imparator tarafından bağışlanma sınırını oluşturan bir anıt olsa gerek. Anemas her ne kadar kurtarıldıysa da !. Murat’ın oğlu Sara Bey gibi çok sayıda soylu insana ev sahipliği yaptı bu zindan. Yakın döneme kadar, tarihsel kahramanlık hikayeleri anlatan birçok film de plato olarak kullanıldı.

Zindan 14 hücreden ve bunların altındaki bodrumlardan oluşmakta. Zemin düzeyinin 7 kat altına kadar inildiği ancak yapının çökme sonucunda bu bölümlerine ulaşmanın mümkün olmadığı söylenir. Yapıya ait kulelerden biri Anemas, diğeri de üzerinde İvaz Efendi Camii’nin bulunduğu 1188’de tarihlenen Angelos Kulesi’dir.

Bu zindan kompleksinin, tarihsel İstanbul’un birçok yerine ulaşabilen yer atlı dehlizlerinin merkez noktası olduğu iddia edilir. Hatta burada başlayan bir tünelin Yedikule Zindanları’na kadar kesintisiz gittiğine dair bir rivayet vardır.

Saray Eğrikapı’ya bu kadar yakın olduğu için 1453’te çok tahrip olmuş. Herakleios surları burada başlayıp yaklaşık 100 metre kadar Haliç kıyısına iner. Üç tane sağlam, altıgen kuleye sahip sistem, Blaherna Kapısı’nın da bulunduğu sır dilimini oluşturuyordu. V.Leo tarafından yapılan hisar pençe bunun 25 metre ötesinde yer alır. Bu sıranın kenarında ise Aziz Nikolas Kulesi bulunur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here