Bethesda Kategori 2 Ne Demek

Photo of author

By Bilgio.Net

Yapılan klinik çalışmalar sonucunda geliştirilen bir sistem olan bethesta da yapılan değerlendirmenin risk durumu değerlendirilmektedir. Günümüzde bethesda kategori sistemi genellikle tiroid nodülü olan hastalarda yapılan ince uclu biyopsi sonuçlarının değerlendirmesi için kullanılmaktadır.

Biyopsinin yapılması sonucunda hastanın ameliyat olup olmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ameliyat yapılması gerekiyorsa da en doğru yöntemde yine bu sırada belirlenmektedir. İnce uçlu iğne büyopsisi ultrason kontrolünde yapılmaktadır. Doğru tanının konulabilmesi için uzman tarafından yapılması şarttır. Tiroid nodülleri için biyopsi yaptıran kişiler kategorilerin ne anlama geldiğini bilmedikleri için bethesda kategori 2 ne demek diye sorabilmektedirler. Bu yapılan değerlendirme sonucunda nodülün iyi huylu olduğunun anlaşıldığı anlamına gelmektedir.

Bethesda Sitemi

Bethesda sistemi tiroid hastalarından başka rahim ağzı kanseri riski olan kişiler de de kullanılmaktadır. Bethesda risk yaklaşımı olarak değerlendirildiğinde bethesda 2 olarak değerlendirilen bir hastanın hastalığının ileri derecede ya da kötü huylu olduğunu düşünmesine gerek yoktur.

Aksine Benign anlamına gelmektedir. Doktorunuza gittiğinizde bu sonucu size daha ayrıntılı olarak anlatacaktır elbette ve bundan sonra sizi klinik takibe olarak belli aralıklar ile kontrole çağırarak gerekli kontrolleri yapacaktır. Bethesta sistemi yıllar içinde yenilenmekte ve doktorların hastalarının hangi risk grubunda olduğunu değerlendirmesi ve sonuç alması açısından geliştirilmektedir.

Bethesta 2 Olan Hasta Ne Yapmalı?

Tirodi bezinizde bilinen bir ya da daha çok nodül varsa ve bunların takibi doktorunuz tarafından yapılıyorsa bethesta sistemine göre bir yaklaşım sergileyecektir. Nodüllerin malignite riskinin ne olduğunun anlaşılması için İnce uçlu biyopsi isteyecektir. Bu biyopsi sonucunda da bethesta sistemine göre hangi risk grubunda olduğunuz belirlenecektir. 1 nolu kategoride olan hastalarda biyopsi başarısız olmuş ve tekrarlanması gerekirken 2 nolu risk grubuna giren hastalarda sonuç benign ve risk oranı çok düşük olarak değerlendirilmektedir.

Hasta için bir cerrahi müdahaleye gerek görülmemiştir ve klinik takip yeterli olacaktır. Bethesta sistemi yapılan biyopsi sonucunda hastanın doktorunu bilgilendirme amacı ile kullanılmaktadır ve doktorda burada ki kategoriye bakarak bir yaklaşım içine girmektedir.

Yorum yapın