Dantel Nedir? Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Dantel Nedir? Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

En eski dantel örneklerine Mısır mezarlarında yapılan kazılarda rastlanmıştır. Anlayacağınız bu işin de ucu gidip Mısırlılara dayanıyor.

On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda kiliselerdeki kıdemli kişiler için dantelli kıyafetler yapılsa da, dantelin atağı on altıncı yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu yüzyılda Venedik dantel yapımında bir numaraydı ve hem iğne, hem mekik danteli denilen çeşitleri mevcuttu. Bu yüzden tarihi kaynaklar dantelin doğuşunu bu yüzyıla dayandırır. İğne dantelinde önce keten kumaştan iplikler çekilir, bu ipliklerden çeşitli yollarla işlemeli desenler oluşturulur ve buna ‘’ antika işi ‘’ denirdi. Kumaşın kenarlarına iplikle sarma işi yapılmasıyla oluşturulan fisto adlı dantel türü de bu yüzyılda yapılmıştır.

Venedik icadı bu iğne danteli, çok geçmeden İsviçre ve İspanya’da moda oldu. Tığısını kapan dantel örmeye başladı.

İspanyol dantelleri altın ve gümüş ipliklerle yapılıyordu ve Batılıların desenlerinden izler taşıyordu. Venedik danteli daha sonra Avrupa’nın birçok bölgesine yayıldı. Fransızlar, Venedik dantellerini satın almak için öyle çok para harcadılar ki, bunun üzerine 14. Louis’in maliye bakanı bir dantel sanayi kurdu. Yöre halkını eğitmek üzere Hollanda ve İtalya’dan dantel ustaları getirten maliye bakanının, boş zamanlarında bir elinde tığ, bir elinde iplik gizli gizli dantel ördüğü de tarihi atmasyonlarda yer almaktadır. Fransa, dantel sanayinde güçlenince dantel ithalatını durdurdu ve sonunda iğne işi danteli Venedik’in elinden kapıverdi.

On yedinci yüzyıla  gelindiğinde herkes dantelli bir şeysi olsun istemeye başladı. Zaman geçtikçe bu iş öyle abartıldı ki, kimin danteli daha büyükse o daha bir adam sınıfına girmeye başladı. Sınır kapılarını bekleyen görevliler, kısa dantelli alt tabakayı durdurup dantellerinin boylarını kısaltırlar ve sanki ‘’ Dantelin kadar konu ‘’ der gibi sınırdan öyle içeri alırlardı.

Fransız devriminden sonra aristokratlarla ilişki içinde olan birçok dantel üreticisi giyotine gönderildi. On dokuzuncu yüzyılda ucuza dantel üreten makineler icat olunca dantellerin değeri düşmeye başladı.

Bazı kaynaklar Anadolu’da gelişen oya türünden el sanatı ürünlerinin Venediklilerce yürütülüp Avrupa’ya götürüldüğünü ve buradan ‘’ dantel ‘’ adı altında, biraz daha değişmiş olarak Türkiye’ye geldiğini belirtir.

Yorum yapın