Cam Nedir? Camın Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Cam Nedir? Camın Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

İnsanoğlunun ürettiği en eski maddelerden biri olan cam adını, geçmişte cam yapımında kullanılan ve Latince adı ‘’ glastum ‘’ olan bir çiçekten geldiği söylenmektedir. Şimdiye kadar bulunan en eski cam örneği milattan önce 5500 yılına ait olup yine Mısırlıların marifeti olarak tarihe geçmiştir. Daha sonraki senelere ait örnekler ise yığınladır ve bunların en önemlisi Firavun Amenotep’in milattan önce 4000 yılında yapılan camdan mamul gözüdür.

Milattan önce 1500 yıllarına gelindiğinde, cam sanatında en parlak dönemi yaşayan Mısırlılar için cam işçiliği artık çocuk oyuncağı haline gelmiştir. Eski zamanlarda Mısır’da kullanılan cam teknikleri daha sonra Venedik’te yeniden keşfedildi ve bu alandaki en parlak dönemlerden biri de burada yaşandı.

İcat fabrikası Mısır’a komşu olmanın avantajlarını yaşayan Babilliler, ‘’ Komşuda pişer, bize de düşer ‘’ hesabı cam sanatında almış yürümüşlerdir. O zamanlardan kalan bir kil tabletin üzerinde camın tarifi dahi yazılmaktaydı.

Asurlular da cam yapımından kusur kalmamış, yapılan kazılardan edinilen bilgilere göre ilk cam yapımıyla uğraşan medeniyetler arasında yerlerini almışlardır.

Fayans endüstrisiyle başa baş ilerleyen cam yapımıyla ilgili arkeolojik çalışmalarda glazür, fayans ve cam boncukların milattan önce 2000 yılında yapıldıkları anlaşılmaktadır. Son yıllarda cam üzerine yapılan araştırmalar esnasında, arkeologlar birden bire çark etmiş ve cam malzemelerinin Mısır’dan önce Kuzey Mezopotamya’da yapıldığını öne sürmüşlerdir. Buralarda yapılan kazılarda rastlanılan birçok yazıtta camın reçetesine de rastlanmıştır.

Artukğulları ve Selçüklüler da cam yapmıyla uğraşmış ve camı birçok cami ve mescidin dekorasyonunda kullanmışlardır.

On altıncı yüzyılda Bostancı ocağına bağlı bir camcılar ocağı ve on yedinci yüzyılda Eğrikapı çevresinde cam atölyeleri açılır. 1934 yılına gelindiğinde ise, cam endüstrisinin temelleri atılmış ve ülkemizin cam ihtiyacını karşılamak üzere Paşabahçe Cam Fabrikaları kurulmuştur.

Yorum yapın