Emekli emlak vergisi muafiyeti için gerekli belgeler

Photo of author

By Bilgio.Net

  • Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi her yıl 2 taksit halinde Temmuz ve Ocak aylarında ödenir. Emlak vergisinden muaf olan kişiler muafiyet dilekçesini yaşadığı bölgede bulunan belediyelere müracaat etmesi gerekir. Emekliler emlak vergisinden muaf oluyor. Emekli muaf belgesine ulaşmak için sitemizi kullanabilirsiniz. 1319 sayılı kanun ile belirlenen emlak vergisi muafiyet şartları dâhilindeki kişilerin emlak vergisi ödemesinden muaf tutuldu. Emlak vergisi kiracılar tarafından değil ev sahipleri tarafından ödenmektedir. Taşınmaz mal sahipleri gayrimenkulün bağlı olduğu belediyelere emlak vergisini ödemektedir.

  • Kimler Emlak Vergisinden Muaf Tutulur

Mülk sahibinin herhangi bir geliri yoksa emlak vergisini ödemekten muaf tutulur. Engelliler, gaziler, emekliler ve 200 metreyi geçmeyen tek bir gayrimenkulü olan kişiler de emlak vergisinden muaf tutulur. Tek bir gayrimenkulü olan kişiler emlak vergisinden muaf olması için herhangi bir gelirinin olmaması ve yalnızca sgk kurumundan aylık aldığını belgelendirmesi gerekir. Emekliler de aynı durumda emlak vergisinin muaf olabilir.

 Vergi Muafiyeti İçin İstenen Belgeler

Vergi muafiyetinden faydalanmak istiyorsanız mülkünüzün bulunduğu belediyelere aşağıdaki belgelerle müracaat etmeniz gerekir. 2019 yılı emlak vergileri 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Emlak vergisini 2 eşit taksit halinde ödemeniz mümkündür. Verginin ikinci taksidini Kasım ayından itibaren ödemeye başlayabilirsiniz. Vergide tek ev sahipleri sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilir. Emekli olan kişiler de başka geliri yoksa 200 metre kareden küçük evleri için vergi muafiyetinden faydalanabilir.

  • Kimler Emlak Vergisi Öder

Emlak vergisini kiracılar ödemez. Bina ve arazi mülk sahipleri öder. Arsa, arazi, ev, işyeri gibi gayrimenkul sahibi olanların ödemek zorunda oldukları emlak vergisinden bazı durumlarda ödemekten muaf olabilir. Tek evi olan ve evi 200 metre kareden düşük olan kişiler emlak vergisi ödemez.

Kendisine bakmakla mükellef birilerinin olması ve 18 yaşını doldurmamış olması, Herhangi bir geliri olmadığını belgeleyen kişiler emlak vergisinden muaf tutulur. Gelirini sadece sosyal güvenlik kurumundan alan emekli, yetim, dul ve maluliyet aylığı alan kişiler emlak vergisinden muaf tutulur.

Gazi, şehit, yetim ve dul olanlar ile engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulur. Emlak vergisinden muaf olma şartlarının neler olduğuna bakıldığında ise, öncelikle hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınaî ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması şartı aranır.

Bir evi nedeniyle muafiyetten yararlanan kişilerin; gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yaralanabilirler. İşyeri arsa ve arazilerden gelir elde ediliyorsa muafiyetten yararlanamazlar. Emlak vergisinden muafiyetin yalnızca konutlar için geçerlidir.

  • Kimler Emlak Vergisi Muafiyetinden Faydalanamaz

Bazı durumlarda emlak vergi muafiyetinden faydalanamazsınız. Emekli bir kişi, sahibi olduğu tek konutu işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verirse bu durumda vergi muafiyetinden faydalanamaz. Emekli olup başka bir yerde çalışmaya başlayan emeklilerde emlak vergisinden muaf tutulmaz.

Yılın sadece belirli zamanlarında oturulan yazlık, dağ evi, yayla evi vb. evler de emlak vergisinden muaf tutulmaz. Kişi o evde yılın tamamında oturuyorsa ve diğer şartları da tutuyorsa emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir. Emlak vergisi muafiyeti şartlarına uygun olan fakat bu düzenlemeden haberdar olmayan vatandaşlar, son 5 yıllık dönemde yatırdıkları parayı belediyelerden talep edebilirler.

Yorum yapın