Evi olan 65 yaş maaşı alabilir mi

Photo of author

By Bilgio.Net

65 yaşındaki emekli maaşının emekliye ayrılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerde bir dizi değişiklik yapılmış ve son olarak 25 Ocak 2018 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik hükümlerine göre;

65 yaşını doldurmuş muhtaç yaşlılar,

Yasal olarak kendileriyle ilgilenmek zorunda olan ve aslında bakım ihtiyacı olan 18 yaşını doldurmayan özürlülerin %40’ı ya da daha fazlası aylık olarak 2022 sayılı Kanun kapsamındadır ve sağlık yardımları sağlanmaktadır. Açıklığa kavuşturalım; 2022 sayılı Kanun kapsamında, yardımda bulunanlar, gelirleri ve bulundukları yer bakımından toplum içinde en fazla korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşlar bu imkandan yaralanabilecektir.

2022 sayılı Kanun’da belirtilen devlet memurlarının emekli aylığı katsayılarında belirtilen gösterge rakamının çarpılarak, bulunacak miktardan daha az para kazananların 2022 sayılı Kanunun uygulanmasına ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. 1 Ocak 2013 itibariyle memur maaşlarına uygulanan katsayı ile 1620 olarak belirlenen gösterge rakamının çarpılmasıyla hesaplanan 1,620 × 0,073837 = 119,62 TL ortalama aylık gelire ihtiyaç yoktur ve aylık değildir. Diğer bir deyişle, ayda 119.62 TL’den fazla para kazananların, 65 yıllık emekli maaşı alma hakkı yoktur, zira 2022 sayılı Kanun’a muhtaç oldukları düşünülmemektedir.

Önceki uygulamalarda ihtiyaç tespiti için nesnel bir kriter bulunmadığında, yeni yayımlanan yönetmelikte ev sahiplerinin bu parayı almasına yönelik yeni bir gelişme yoktur. İhtiyacın puanlama formülü ile belirleneceği belirtilmektedir. Ancak, regülasyon formülünün yönetmelikte uygulanması öngörüldüğü halde, skorlama formülünün nasıl uygulanacağının açıklanmayacağı belirtilmektedir. Bunun yerine, puanlama formülü uygulanana kadar gelir, servet ve harcamalar temelinde hesaplanacaktır.

Yorum yapın