Febril konvülsiyon nedir

Photo of author

By Bilgio.Net

Halk arasında ateşli havale geçirmenin tıp literatüründeki adı Febril konvülsiyondur. Febril konvülsiyon bebekler ve 6 yaşın altındaki çocuklarda görülebilmektedir.

Nedeni

Bebeklerde ve çocuklarda henüz beynin gelişimi tamamlanmamıştır. Enfeksiyon nedeniyle vücut ısısı aşırı yükseldiğinde beyin anormal elektriksel deşarjlar üretir. Bebeğin vücudunda kasılmalar, titremeler, bilinç kaybı ve pelte gibi yığılmalar görülür.

Ateşli havaleye üst solunum yolu enfeksiyonları veya zehirli ishal gibi bağırsak enfeksiyonları yol açar.

Ne zaman görülür ?

6 aylık bebekler ile 6 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Her yirmi çocuktan birinde en az bir kere febril konvülsiyon görülür. Eğer ilk nöbet bir yaşının altında olmuşsa veya ailede çocukluğunda ateşli havale geçirme öyküsü varsa çocukta yeniden febril konvülsiyon görülme ihtimali yüzde ellidir. 6 yaşından sonra ateşli havale görülmez. Eğer böyle bir şey olursa bu epilepsi türü bir hastalık kaynaklı olabilir.

Bebekler kaç derecede havale geçirir ?

Bebeklerde 38,5 derece kritiktir, bunun üzerine çıkılması halinde ateşli havale riski doğar. Febril konvülsiyon genellikle 39 derece ve üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bebek daha düşük derecede havale geçirmişse bunun sebebi epilepsi veya başka nedenler olabilir.

Beyinde hasar kalır mı ?

Genellikle bebeğin beynini veya zekasını etkileyecek bir sorun olmaz. Fakat havale geçiren bebeğe mutlaka müdahale edilmeli ve doktora götürülmelidir.

Yorum yapın