Hücre Nedir ? Hücre Nasıl Çalışır ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Hücre Nedir ? Hücre Nasıl Çalışır ?

Bedenimizi tanımaya hücre ile başlayacağız. Hücre, insan yaşamına hizmet eden en küçük ve en önemli birimdir. Bedenimizin en küçük parçası olarak da çok hayati bir görevi vardır. Bedenin mükemmel işleyiş sistemi içerisinde hücreler dokuları, dokular organları ve organlar da sistemleri oluşturur. Eğer hücreleri iyi tanırsak bedeni oluşturan organları ve o organların nasıl bir sistem içerisinde çalıştığını anlamanız da kolaylaşır.

Bedenin hayat hizmet eden en küçük birimi olan hücrenin görevi bizi hayatta tutmaktır. Bu görevi ise hayatın varlık unsurlarını yerine getirmekle yapar. Bu unsurları doğma, gelişme yenilenme, beslenme ve temizlenme olarak beş ana maddede toplayabiliriz. Unsurların icrasında da beş kuvvet görev alır. Bunlar çekme, itme, tutma, şekillendirme ve üremedir. Bunların her biri, bedenin hayatiyetini ortaya koyarak hem organ, hem sistem hem de hücre düzeyinde gerçekleşir. Hatta bu faaliyetleri atom düzeyinde bile görmek mümkündür. Bedenimizde milyonlarca hücre vardır. Bu hücrelerin her biri yukarıda saydığımız unsurları gerçekleştirmek üzere büyük bir titizlikle çalışır. Peki hücrelerimiz nasıl çalışır? Bunun için hücreye biraz daha yakından bakmamız gerekiyor.

Hücre Nasıl Çalışır ?

Hücre, bedenle ilgili görevlerinin bilgisine eksiksiz bir şekilde sahiptir. Özel tasarımı ve yapısı sayesinde de bu bilgileri kusursuz bir şekilde icra eder. Hücrenin en önemli bölümlerinden biri olan ve kendisi gibi özel bir tasarıma sahip olan zar yapısı, ona bu görevlerinde yardımcı olur. Ayrıca bu görev için zarın yanı sıra hücrenin sitoplazmasnda misafir ettiği organeller ve hizmet kayıtlarını muhafaza eden DNA’nın da bulunduğu bir çekirdeği vardır.

Çekirdek, sitoplazma ve zardan oluşan hücre, hem bedensel görevleri yerine getiri hem de bedensel faaliyetleri organize eder. Her hücre, yaptığı işe göre bir kimlik edinir kendine. Kimi zaman bir imalathane olup üretir, kimi zaman bir temizlikçi olup temizler. Bazen de bir asker gibi bulunduğu yeri savunarak bölgesini koruyup kollar. Bu görev dağılımını yapan ise hücrenin karmaşık yapısıdır. Bu nedenle bu yapıya ve bileşenlerine göz atmakta fayda var.

Yorum yapın