Köye Ev Yaptırmak İçin İzlenmesi Gereken Yasal Prosedür

Photo of author

By Bilgio.Net

Yaşadığınız yer ister şehir merkezi olsun ister köy olsun ev yapmak istediğiniz zaman mutlaka gerekli yerlerden izin almanız gerekir. Aksi takdirde yaptığınız yapı kaçak bir yapı olup bu yasal anlamda suçtur. Bir arsaya ev yapmanın şartları 1985 tarihli plansız alanlar imar yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre bir arsa üzerine ev yapmanın şartları arsanın köy yerleşil alanın içinde olup olmamasına göre değişkenlik gösterir.

Köy ve mezralara yapılacak yerleşim alanlarının ifraz işlemlerinde parsel genişliği 10 m parsel derinliği 20 m az olmamalıdır. İfraz sonrası meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz tek edilir. Bu oran parselin % 35inden fazla olamaz.   Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak taahhütname alınarak tayin ve tespitinden ihtiyar köy heyeti sorumludur.   İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılması yasaktır.  Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dâhil) %50’yi geçemez.

Köye Ev yapmak İçin Gerekli Evraklar ve İzinler Nereden Alınır

Kırsal alan imar yönetmeliğine göre köye ev yaptırmak için köy nüfusunun kayıtlı olduğu İl özel İdaresine başvuru yapılarak inşaat için gerekli izin alınır. İzin almadan önce bazı evrakları tedarik etmelisiniz. Köy inşaatı için istenen evraklar şunlardır:

1-    Yapı izin dilekçesi

2-    Tapu belgesi

3-    Kadastrodan alınan koordinatlı plan örneği

4-    Nüfus cüzdanı

5-    İkametgâh

6-     Yapılacak yapının yoldan ve komşu parsellerden çekme mesafelerine ilişkin Köy İhtiyar Heyet kararı

 

Köye ev yapma şartlarından birisi bina cephe ve yönlerin belirlenmesidir. Bina cephe ve istikamet yönüne köyde ihtiyar heyet karar verir. Bir parselin üzerinde ihtiyaç olan müştemilat binanın haricinde birden fazla bina yapılamaz. Arsanın köy yerleşim alanı içinde olmaması durumunda taban alan katsayısı oranı % 5 civarında olmalıdır. Asgari inşaat alanı 250 metrekare, bina yüksekliği 6,5 metre olmalıdır. Parsel büyükse ve bölümlerlerden sonra kalan parsel 5000 metrekareden küçük olamaz.  Köye ev yapmak için gerekli şartları ve sizden istenen evraklarla Bayındırlık ve iskân Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz. Arsanın köy yerleşil alanının dışında olması halinde muhtardan izin alınması söz konusu değildir. Binanın sağlık kurallarına uygun olduğunu gösteren belge işlemlerini valiliklerde yaptırabilirsiniz.

Köyde Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır

Köy ve mezralarda köy nüfusuna kayıtlı kişiler oturacakları konutu, tarım ve hayvancılık için kullanacakları yapıları ve müştemilat binaları için yapı ruhsatı almaları gerekir. Yapı ruhsatlarını almak için gerekli kurumlardan izin almaları gerekir. Yaptıkları yapıların sağlık kuralına uygun olup olmadığını valiliklerden görüş alarak gerçekleştirebilirler. Muhtarlıkça izin verilen yapıların inşasına başlanabilir. İnşa edilen binanın sağlık koşulunu imar kanununun 30.maddesine göre valilikler belirler. Valilikler köy yerleşik alanında yapılacak yapılar için özel projeler üretebilir. Yapı izni için yapı izin dilekçesi, tapu belgesi, kadastrodan alınan koordinatlı plan örneği, nüfus cüzdanı ve ikametgah ile bölgenin kayıtlı olduğu Bayındırlık ve iskan müdürlüğüne başvurularak işlemler tamamlanır.

Yorum yapın