Miras Hukuku ve Mirasçılık

Photo of author

By Bilgio.Net

Mirasçılık Nedir?

İnsanların günlük yaşamlarını düzenleyen hukuk, öldükten sonra da devam etmektedir. Ölen kişinin geride bırakmış olduklarının paylaşımı yasalara göre yapılmaktadır. Yasalarda bu işlemlerin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak belirtilmiş olup bu belirtilen kısımlardan bir tanesi de mirasçı olma konusudur.

Miras Hukuku

Miras Hukuku Türk Medeni Kanununun 4721 sayılı maddelerine göre açılmaktadır. Geride kalan mirasçıları ilgilendiren miras davalarında yasal ve atanmış olmak üzere iki türlü mirasçı vardır.

Kaynak: https://www.ozdogruhukuk.com/yayinlar/mirasta-sakli-pay.html

 Veraset İlamı Hakkında Genel Bilgiler

Mirasçılık ile veraset ilamı aynı anlama gelen ifadelerdir. Miras hukukunda kişilerin mirasçı olup olmadıkları ilgili yasalara göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak verilen mirasçılık belgesi, yasal olarak kişilerin mirasçı olduklarını göstermektedir.

Veraset ilamını almak isteyenlerin tercih edebilecekleri farklı yollar vardır ve söz konusu yolların tamamı aynı sonucu verir. Bu seçeneklerden ilki Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir ki bu yetki uzun zamandır sadece mahkemelerdeydi. Fakat yakın zamanda yapılan değişiklik ile insanlar artık farklı bir yerden de bu belgeyi alma hakkı elde ettiler. Mahkemelerin dışında bu belgenin alınabileceği bir diğer adres ise noterlerdir. Noterlere giden kişiler mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alabilirler.

Mirasçılık Belgesi Almak için Gerekenler

 Miras Hukuku davalarında Mirasçılık sıfatını gösteren belgenin alınması için önemlidir.  Bu belgenin alınabilmesi için gerekli olan tek şey başvuru yapılmasıdır. Üstelik bu başvuru için mirasçıların tamamının toplanmasına da gerek yoktur. Noterlere ya da mahkemelere giderek söz konusu belge alınabilir.

Başvurularda istisnai birkaç durum vardır. Bunlardan bir tanesi kişilerin uyruğu ile ilgilidir. Eğer mirasçı T.C. vatandaşı değil ise veraset ilamını noterlerden alamaz. Böyle kişilerin mutlak surette mahkemelere başvuru yapması gerekir.

Mirasçılık Belgesi ile İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

Mirasçılık belgesi ile bilinmesi gereken bir diğer husus ise söz konusu belgelerin üzerinde mirasa ait payların yazmasıdır. Yani bu belgelerde kişinin mirastan ne kadar pay alacağı belirtilir. Ayrıca mirasçılık belgesi alan kişiler kanunen mirasçı olarak kabul edilir ve aksi sadece mahkemelerde ispatlanabilir. Mirasçılık nedir konusu mirasçık belgesi alınmasında önemli bir bilgi olarak görülmektedir.

Mirasçılık belgesi ayrıca bir mahkeme ilamı değildir ki bu belgeyi noterlerin vermesinden de anlaşılabilir. Halk arasında bazen bu şekilde ifadeler kullanılır fakat bunlar yanlıştır. Söz konusu belge sadece kişilerin mirasçı olduklarını göstermektedir.

 

Yorum yapın