Motor yağı değişim noktası izin belgesi dilekçe örnekleri

Photo of author

By tahsin

Madeni yağ satış dükkanı açmak isteyenlerin motor yağı değişim noktası izin belgesi alması gerekmektedir. Bunun için de bulunduğun yerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Motor yağı değişim noktası açmak isteyen vatandaşlarımız dilekçeye ne yazacaklarını, kendilerinden bu konuda neler isteneceğini merak etmektedirler.

Bu makalede motor yağı değişim noktası izin belgesi dilekçe örnekleri yer almaktadır.

Motor yağı değişim noktası izin belgesi dilekçe örnekleri

Motor yağı değişim noktası için dilekçe verirken şunlara dikkat ediniz:

1) Motor Yağı Değişimi yapılan tesisin tam adı (şayet şube ise, şube adı Ör : ABC Ltd. Şti. Ankara Şubesi gibi),

2) Motor Yağı Değişimi yapılacak yerinde “Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) kayıtlı güncel adresi (EÇBS’deki adresi, güncel adresi değilse veya UAVT Kodu ile değilse, EÇBS’de “Adres Değişikliği” butonuyla güncel adresi değişikliği yapılmalıdır),

3) EÇBS’de yer alan tesisin “Çevre Kimlik Numarası”na (ÇKN) yer verilmesi,

4) Kapasite Raporu’nda yer alan tesisin faaliyet konusuna yer verilmesi (Ör : Mermer Ocağı, Araç Servisi, Akaryakıt İstasyonu vb.) (Kamu İdaresi ise “Kamu Hizmeti” yazması yeterli olacaktır),

5) Başvuruda tesis yetkilisine ait telefon numarasına yer verilmesi, gerekmektedir.

Başvuru yazısının EK’ine;

1) Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.

2) Zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride “13 02 08” kodlu “atık motor yağı”nın konulduğu kolayca doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde “atık yağ” ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanılarak, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş “Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası”nın, ön, arka, yan, iç tarafından çekilmiş en az 4 adet renkli fotoğraf, Geçici Depolama Alanının Özellikleri için tıklayınız

3) (Kamu İdareleri hariç) “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi” fotokopisi (Şube ise, Şube açılışına ilişkin Sicil Gazetesi), konulacaktır.

4) Lüzumu halinde, İl Müdürlüğünce ilave bilgi ve belge talep edilebilecek olup, yine lüzumu halinde yerinde inceleme yapılabilecektir.

 

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak için dilekçe örneği  1

…. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde (EÇBS) …………… (tesisin adı) ………….. unvanıyla kayıtlı, ……………… “Çevre kimlik Belge Numaralı” (ÇKN) tesisimiz ………………………………… adresinde “………………..” kapsamında faaliyet göstermektedir.

Söz konusu tesisimizde “Motor Yağı Değişimi” yapılmakta olup, bu kapsamda tesisimize “Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) İzin Belgesi”nin verilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.

 

Adı-Soyadı

Unvanı

Tarih

(Varsa Kaşe)

 

Telefon : ………………..

Yazışma Adresi : …………(Belgenin gönderilmesi talep edilen adres)…………….

 

 

EKLER :

1) “Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası”na ait renkli fotoğraflar (… Adet)

2) Tesise ait “Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi (… Sayfa)

3) Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (… Sayfa)

 

 

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak için dilekçe örneği 2

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü)

 

……………………………1 olarak .…………………………………………2 adresinde ……………….3 faaliyeti yapmaktayız. Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde (EÇBS) ……..4 “Çevre kimlik Belge Numaralı” (ÇKN) İşletmemiz tarafından Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan faaliyetimiz için  “Motor Yağı Değişim İzin Belgesi” nin tarafımıza verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Çevre Görevlisi, Danışmanlık Firması

veya İşletmeci

İmza

Tarih

İletişim Bilgisi:

 

 

Ek:

1-Vergi Levhası

2-Atık yağ geçici depolama alanını gösterir fotoğraf

3- Sicil gazetesi

————————————————————————————————————

 

1İşletmenin Ticari Unvanı

2İşletmenin Açık Adresi

3 Faaliyetin Konusu

4 Entegre Çevre Bilgi Sistemi kaydı sonrası alınan Çevre Kimlik No (ÇKN)

Yorum yapın