NFPA Standartları Nedir?

Photo of author

By Bilgio.Net

NFPA Standartları Nedir?

Açılımı National Fire Protection Association olan NFPA, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Yangından Korunma Kurumudur. Bu kuruluş zorunlu olarak uygulanması gereken, yangın durumunda güvenliği sağlayacak çeşitli birçok standardı bünyesinde bulundurur. Evrensel düzeyde bir karşılığı olan bu kurum, zengin içerik ve programları ile kaynak olarak gösterilir.

NFPA, yangın pompa grupları ve motor kumanda sistemlerinin kullanımı ile ilgili bazı standartlar belirler. Bu standartlar, montaja dair kural ve performans özelliklerini içerir. Türkiye’de bina içi yangın dolapları ve bina dışı hidrand sistemi gibi teknolojik sistemlerin tasarlanmasında önemli bir role sahiptir.

Sistemlerin genel standardı performansları ile uyumlu olur. Bütünsellik kuralı çerçevesinde değerlendirilen bu durum, güvenlik ile doğrudan bağlantılıdır. Yangın güvenliğine ilişkin kuralları belirleyen NFPA, dünya genelinde kabul görmüş olan kitap ve dergilere de imza atar.

NFPA Yangın Pompası Performans ve Malzeme Özellikleri Nelerdir?

Yangın pompaları, NFPA standardına uygun olarak yüksek mühendislik anlayışı ile üretilir. Ürünler, özel durum ve hassasiyetlerinden dolayı ilgili standartlar yansıtılır. Bu tip pompalar, yaşamları boyunca maksimum güvenliğe ve basınç değerlerine odaklanır. Ürünlerin malzemeleri basınç sınıfına göre değişir.

Çark ve pompa mili, bronz ya da paslanmaz çelik malzemeye sahiptir. Sızdırmazlık özelliği, yumuşak salmastra ile sağlanır. Salmastra yatakları, en az beş sıra olacak şekilde tasarlanır. Rulmanlar ise, 5000 saate kadar çalışan alternatifler arasından tercih edilir. Yatakların gres yağlamalı ve rulmanlı olması, kullanım açısından önemlidir.

Teknik özelliklerinin yanı sıra performans detayları da dikkat edilmesi gereken kriterler arasında bulunur. Unsurlardan biri pompa karakteristik eğrisi, anma debisinin %150 değerinde çalışmasını sağlar. Bu durum, anma basıncının %65 seviyesinde temin etmesi anlamına gelir. Diğer bir kriter de, su hızının 3m/sn’den fazla olmamasıdır. Borunun çapları, ortalama bu değere uygun şekilde tercih edilir. Hesaplama ve ölçümler, 20 derece sıcaklık ve temiz su için yapılır. Pompa sertifikaları, debi ve basınç değerleri ile birlikte mil gücü ve verim eğrileri de baz alınarak kazanılır.

NFPA Standartlarının Kullanım Amaçları

NFPA standartlarına uygun olarak üretilen yangın pompaları okul, hastane, belediye, endüstriyel tesis, ev, restoran, fabrika ve alışveriş merkezlerinde kullanılır. Olumsuz durumlara karşı kolay bir müdahale aracı olarak görülür. Bu cihaz tasarımları, hasarı en az seviyeye indirmeye ya da tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir.

NFPA standartları yangına dayanıklı bina ve ürün tasarımında ve yapı güvenliği performansının iyileştirilmesinde rol oynar. Bu kriterlere uygun üretilen pompaların amacı, maksimum verim ve ekonomik işletim özelliğidir. Uluslararası geçerliliği olan bu standartlar, cihazlardaki can ve mal güvenliğinin göstergesidir. Yangın sistemini çalışmaya karşı koruyan bu standartların her kodu farklı bir amaca hitap eder. Çeşitli kodlara sahip olan bu cihazların kullanım alanları ve amaçları değişir.

NFPA’ya Uygun Yangın Pompası Çeşitleri

Yangında kullanmak amacıyla üretilen pompa çeşitleri, yakıt tipi ve modeline göre farklılık gösterir. Elektrik ve petrol yakıtlar aracılığı ile çalışır. Temel çalışma prensibine göre, çıkış basınç değerine uygun maksimum güvenlik temellidir. Genel amaçlı cihazlarda ise, maksimum verimlilik ön planda yer alır.

NFPA’ya uygun tasarlanan ürünlerde bulunan ayrı kumanda panosu, cihazın kontrolünün kolay bir şekilde sağlanmasına destek olur. NFPA standartlarının diğer koşullara göre zorlayıcı olması, uzun süre içerisinde olumlu dönüşler sunar. Yenilikçi ve teknolojik bakış açısıyla pompa sektöründe yer edinen MASDAF, konfor ve kolaylık sağlayan ürün çeşitliliğine sahiptir. MASDAF tarafından geliştirilen dalgıç, kolonlu, kademeli ve yangın pompası gibi seçenekler arasından ihtiyacınız olan cihazı kolay bir şekilde tercih edebilirsiniz.

 

Yorum yapın