Arzın Fiyat Esnekliği Nedir ? Arzın Fiyat Esnekliğini Neler Belirler ?

Photo of author

By Bilgio.Net

Arzın Fiyat Esnekliği Nedir ? Arzın Fiyat Esnekliğini Neler Belirler ?

Arzın fiyat esnekliği arz edilen miktarın malın fiyatındaki değişmeye karşı olan hassasiyetini ifade eder.

Arz edilen miktar ile fiyat arasında pozitif bir ilişki olduğundan arzın fiyat esnekliği pozitif bir değere sahip olacaktır. Talebin fiyat esnekliğinde olduğu gibi arzın fiyat esnekliğinde de beş çeşit esneklik vardır. Bunlar

  • Sonsuz esnek arz
  • Esnek arz
  • Birim esneklikte arz
  • Esnek olmaz arz
  • Sıfır esneklikte arz

Arzın Fiyat Esnekliğini Neler Belirler ?

Arzın fiyat esnekliğini etkileyen dört önemli etken vardır. Bu etkenler (1) üretimde ikame edilebilir mallar olup olmaması;(2) malın dayanıklı olup olmaması; (3) üretilen mal miktarı arttıkça maliyetlerin nasıl değiştitği ve (4) zamandır. Şimdi bunları teker teker ele alıp inceleyelim.

Üretimde İkame Edilebilir Mallar Olup Olmaması

Üretimde ikame edilebilir mallar varsa arz esnek olacak, yoksa esnek olmayacaktır.

Örneğin, Çukurova’da çiftçiler tarlalarında pamuk, mısır, buğday, karpuz gibi çeşitli tarım ürünleri üretmektedirler. Bu tarım fiyatı diğerlerine göre arttığı zaman, eğer bu nisbi fiyat artışının aynı kalacağı beklentisi varsa, yeni üretim mevsiminde fiyatı artmış olan üründen daha fazla, diğer ürünlerden ise daha az üretilecektir. Çünkü, çeşitli tarım ürünleri, üretimde birbirinin rakibidir.

Malın Dayanıklı Bir Mal Olup Olmaması

Bir malın dayanıklı olup olmaması da arzın fiyat esnekliğini etkiler. Özellikle sebze ve meyve gibi dayanıksız tarımsal ürünlerin saklanması zor olduğu için bunların arzları esnek değildir. Buna karşılık otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi dayanıklı malların arzları daha esnektir. Dayanıklı malların uzun süre saklanabilmeleri mümkün olduğundan fiyat düşünce arz edilen miktar önemli derecede azaltılarak stok yapılabilir. Benzer şekilde, fiyatlar artınca üretimin artmasının yanı sıra mevcut stoklardan da yararlanılır.

Üretilen Mal Miktarı Arttıkça Maliyetlerin Nasıl Değiştiği

Üretim arttıkça üretim maliyetlerinin nasıl değiştiği de arz esnekliğini etkiler. Üretim arttıkça üretim maliyetleri fazla artmıyorsa arz esnek olacak, üretim arttıkça üretim maliyetleri önemli derecede artıyor ise arz esnek olmayacaktır.

Zaman

Fiyat değişmesinden sonra geçen zaman süresi de arzın fiyat esnekliğini etkiler. Arz esnekliği, kısa döneme göre uzun dönemde daha esnektir.

Yorum yapın