Bilgi Felsefesi ( Epistemoloji ) Nedir? Konusu ve Özellikleri Nelerdir?

Photo of author

By Bilgio.Net

Bilgi Felsefesi ( Epistemoloji ) Nedir? Konusu ve Özellikleri Nelerdir?

Bilgi kuramı ya da diğer adıyla epistemoloji, felsefenin en önemli dallarından biridir. Felsefe doğrunun ve gerçeğin aranmasına yönelik zihinsel bir uğraş olduğuna göre ilk önce doğru bilgiyi nasıl elde ettiğimizi, bilgi ve inançlarımızı nasıl temellendirdiğimizi bilmemiz gerekir. Doğru bilgiyi yanlış olandan, temellendirmiş bilgi ve inançları temellendirilmemiş olanlardan ayırmayı bilmemiz gerekir. Bilgi kuramı, bilginin doğasını ve inançların gerekçelendirilmesini ( temellendirilmesini ) araştırır. Bilgi kuramı şu üç temel soruya yanıt aramaya çalışır:

  • Bilgi nedir? Bilginin belirleyici özellikleri, yani gerekli ve yeterli koşulları nelerdir? ‘’ Bilgi nedir? ‘ sorusu epistemik anlamda bilmenin koşullarını belirtmekle yanıtlanabilir. Hangi durumlarda bir birey için epistemik anlamda biliyor diyebiliriz?
  • Bilgiyi nasıl elde ederiz? Yani, bilginin kaynağı nedir? Akıl, duyu, bellek, sezgi ve iman bilgimizin ne oranda kaynağını oluştururlar ve bunların güvenirlikleri nedir?
  • Bilginin imkan ve sınırları nelerdir? Gerçekten bir şeyi bilebilir miyiz? Eğer bilebilirsek, neyi bilebiliriz, neyi bilemeyiz?

Yorum yapın