Bitkisel ürün sigortası nedir

Photo of author

By Bilgio.Net

Hasarın doğru, kaliteli ve zamanında tespiti için; hasarlı parselin poliçe numarası, hasarın tarihi, hasarın nedeni ve uzmanın size ulaşabileceği cep telefonu numarası ile sigorta yaptırmanız mümkün.

Tarsim; Bir uzmanın atanması için kendisine bildirilen hasar bildirimlerini otomatik olarak ilgili bölge müdürlüğüne gönderir. Hasarın bulunduğu il, ilçe, köy ve ürün özelliklerini dikkate alarak.

Hasar tarihinden itibaren 7 ila 10 gün, tam hasar hasar kayıplarının meydana geldiği tarihten itibaren 5 gün boyunca üretici için elverişli bir durumdur, böylece don zararı normal şartlarda uygun şekilde belirlenebilir. Diğer yandan fırtına, sel ve yangın hasarları veya hasat dönemine yakın hasarlar durumunda, bilirkişiler tahsis edilir edilmez tazminatlar belirlenir. Geçici veya nihai uzmanlık, ürünün yapısı, hasarın sebebi, hasarın ciddiyeti, ürün geliştirme dönemi boyunca ürünün hasarı gibi nedenler göz önüne alınarak yapılır. Piyasada geçici bir iştah oluşması halinde, hasat dönemine yakın bir tarih, hasat mevsimi, ürün özellikleri ve iklim koşulları ile ilgili üretici tarafından verilen bilgilere bağlı olarak nihai uzmanlık tarihi ve kesin bir uzmanlık tarihi olarak belirlenen bir sigortadır.

Eğer üretici hasara karşı çıkarsa, ikinci hasar tespiti için 3 gün içinde ilgili banka şubesine yazılı talepte bulunulması gerekmektedir. Tarsim, masalın kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde yeni bir hasar tespitine yönelik uzman randevusu mutlaka alır. Üretici, ikinci kez yapılan son uzmanlığa itiraz ederse, tahkim kurulu veya yasal süreç çözüm olacaktır.

Talep dosyasının kesinleşmesinden sonra, kesinleşmiş tazminat tutarı, en geç poliçe bitiminden itibaren 30 gün içerisinde TARSİM tarafından sigortalı banka kanalına ödenecektir. Yangın tazminatı için tazminat ödenebilmesi için, sigortalı kişi savcılığın sonucunu elde etmek ve Tarsim’e rapor vermekle yükümlüdür.

Yorum yapın