Musevilik Nedir? Museviliğin Kökeni ve Ortaya Çıkışı Hakkında Bilgi

Musevilik hem Hristiyanlık, hem de İslam’la ortak özelliklere sahip, hayat dolu ve çok yönlü bir tektanrıcı dünya dinidir. Kültür tarihine yaratıcı katkıları çok büyüktür. Yahudi kutsal kitabı Tevrat bütün dünya Yahudi yaşam düzeninin temelidir. Günümüzde dünyanın her yanında çeşitli Yahudi topluluklarına rastlanabilir.

Kadim geleneğe göre, Musevilik Fırat ve Dicle nehirleri arasında doğdu. Kitabı Mukaddes ise İsrail kavminin kökenini, Ur şehrinde yaşayan ve her şeye hükmedici yegane bir Tanrı’ya tapan İbrahim’e dayandırır. İbrahim2’in soyundan gelenler altı kuşak sonra Mısır’da köle olarak yaşamaya mahkum oldu. Bir önder olarak ortaya atılan Musa, halkını Kızıldeniz’den geçirerek ‘’ vadedilmiş topraklara ‘’ a götürdü. Çıkış olarak bilinen bu olay sırasında, Musa Yahudi dini açısından temel önemde bir dizi yasayı içeren On Emir’i aldı.

Vadedilmiş topraklara yerleşen 12 İsrailoğlu kabilesi sonunda Saul’un yönetimi ( MÖ 884-882) altında tek bir kavim olarak birleşti. Ondan sonra Davut ve ardından Süleyman güçlü bir önderlik sergileyerek, Tanrı Yehova’nın en önemli sunağı ve Yahudi dininin ruhani merkezi sayılan Kudüs tapınağını yaptırdı. Süleyman’ın ölümünden sonra, İsrail kavmi ikiye ayrıldı. İsrail adını alan kuzey krallığı Asurlularca ele geçirilirken, güney krallığı da MÖ 597’de Babil kralı Nebukadnezar’a yenik düştü. On yıl sonra onun emriyle Kudüs tapınağı yıkıldı; üst ve orta sınıflara mensup geniş bir kitle Mezopotamya’ya sürüldü. Sürgün olarak bilinen bu dönem Yahudileri Yehova’ya inanç ve günün birinde vadedilmiş topraklara dönme umudu temelinde birleştirdi.

Perslerin Babil’i almasından ( MÖ 538) sonra, birçok Yahudi İsrail’e döndü ve Kudüs’teki tapınağı yeniden inşa etti. Pers krallığına bağlı bir eyalet haline gelen ülke, Büyük İskender’in MÖ 333’te Perslere karşı zaferinden sonra bu konumdan kurtulamadı. Böylece Helenistik Kültür Müseviliğine ulaştı. Seluukos kralı IV. Antiokhos’un MÖ 168’de tapınak kültürünü yasaklaması üzerine, bir Yahudi direniş hareketi başladı.

Dört yıl sonra Makkabilerin önderliğinde işgalci kuvvetler kovuldu ve tapınak yeniden ibadete açıldı. İki Makkabi kardeş arasında bir anlaşmazlığı çözmek üzere çağrılan Romalılar MÖ 63’te Kudüs’ü ele geçirdi. Yahuda’nın vasat kralı yapılan Herod’un döneminde Nasıralı İsa doğdu.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here