Satın aldığımız ürün zamanında teslim edilmezse neler yapabiliriz

Photo of author

By Bilgio.Net

Eğer ürünü satan firma başka, teslim eden firma başka ise ücretini verilen ürünün teslimat süresi gecikebilmekte veya hiç teslim edilmeme sorunları yaşanabilmektedir. Peki Satın aldığımız ürün zamanında teslim edilmezse neler yapabiliriz ?

Burada malın satış biçimi öne çıkıyor. Ürünü internet üzerinden satın almış olabiliriz veya mağazadan satın alabiliriz.

İnternetten alınan malın teslim edilmemesi

İnternetten genellikle giyim, elektronik eşya, kitap gibi firmanın deposunda hazır bulunan ürünler satıldığı için satılan ürünler birkaç gün içinde müşteriye ulaşmaktadır. Fakat internet alışverişlerinde ürünü satan firma ile üreten firma farklı olduğu için teslimatta aksaklıklar yaşanabilmektedir.

İnternetten alınan ürün normalde birkaç günde gelirken bu sefer teslimatı daha uzun sürdüyse 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Cayma hakkınızı nasıl kullanacağınızı “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuyarak öğrenebilirsiniz. Yönetmeliğin 9. Maddesinde “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda 14 gün içinde teslim edilmeyen malı gerekli şartlara bağlı kalarak iade debilir ve paranızın iadesini sağlayabilirsiniz. Zaten büyük e-ticaret firmaları iade konusunda koşullar çerçevesinde yardımcı olmaktadır.

Peki ya 14 günü geçtiyse ? Yönetmeliğin 16. Maddesinde “Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.” Hükmü bulunmaktadır. Sözleşmenizde daha kısa bir süre yazmıyorsa ürününüz size 30 gün içerisinde teslim edilmek zorundadır.

İnternetten aldığınız ürün 30 gün içinde size teslim edilmemişse sözleşmeyi fesh eder ve paranızı geri alabilirsiniz. Burada teslim tarihinden kasıt ürünün kargo firmasına değil size teslim edildiği tarihtir.

Mağazadan alınan ürünün zamanında teslim edilmemesi

Eğer mağazadan bir ürün aldıysanız 14 gün içinde koşulsuz iade hakkınız bulunmamaktadır. Ürünün teslim edilmemesi durumunda sözleşmede yer alan teslimat tarihine bakınız. Eğer sözleşmede yer alan teslim zamanı geçirildiyse ürün “Ayıplı mal” durumuna düşer. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “Ayıplı Mal” ile ilgili olarak tüketiciye şu hakları tanımaktadır:

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Peki ya sözleşmede malın teslim süresi yazmıyorsa ? İşte o zaman ya iyi niyet çerçevesinde satıcı ile anlaşacaksınız veya mahkeme/tüketici hakem heyeti yollarından birini seçeceksiniz.

Alıcı ile satıcının anlaşamaması durumunda

Kanun ve Yönetmelikte süreç açıklanmakla birlikte alıcı ile satıcı anlaşamamış olabilir. Satıcı iade etmesi gereken parayı iade etmiyor, malı da teslim etmiyorsa veya süresinden daha geç teslim etmişse alıcı nasıl bir yol izleyebilir ?

Malın değeri belli bir miktarın altında ise Tüketici Hakem Heyetine, daha üst miktarda ise Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekir.

Tüketici Hakem Heyetine başvuru sınırları her yıl 31 Aralık tarihinde çıkarılan Tebliğ ile belirlenmektedir. 2018 yılı için geçerli Tebliğin “Parasal sınırlar” başlıklı 3. Maddesi aşağıdaki gibidir.

Parasal sınırlar

MADDE 3 – (1) 2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Eğer malın değeri yukarıdaki rakamları aşıyorsa Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekir.

Satın aldığımız ürün zamanında teslim edilmezse neler yapabiliriz ?

Konuyu kısaca özetlersek ürünü internette almış iseniz 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz veya 30 gün içinde teslim edilmemişse Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde iade talebinizi satın aldığınız sistem üzerinden iletebilirsiniz.

Eğer ürünü mağazadan satın aldıysanız sözleşmede yer alan tarihe dikkat ediniz. Bu tarih geçirildiyse ve satıcı ile sözlü iletişimden bir netice alamadıysanız önce noterden ihtarname çekersiniz, hala teslim edilmediyse ihtarname ve sözleşme ile birlikte ürünün değerine göre Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Süresinde teslim edilmeyen ürün “Ayıplı Mal” statüsüne gireceğinden 6502 sayılı Kanunun gereğince sözleşmeyi iptal edip paranızı geri alabilirsiniz.

Yorum yapın